Governor's Message


Pagbati mula sa Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan!


Ang pagpapahalaga at pagtataguyod sa edukasyon ng kabataan ay isa sa ating sa mga prayoridad tungo sa pagbuo ng matatag at matiwasay na lipunan.


Tungo rito, ang Bulacan Polytechnic College (BPC) ay naitatag at patuloy na pinauunlad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan para hubugin ang kaisipan, pagkatao, at kakayahan ng mga Bulakenyo tungo sa pagtupad ng kanilang mga pangarap.


Hangad nating gabayan ang mga kabataan sa pagsiyasat at pagpapaunlad ng sarili sa pamamagitan ng de kalidad na edukasyon at angkop na pasilidad para sa epektibong pagkatuto.


Taglay ng website na ito ang mga impormasyon, kaganapan, at programa ng BPC para maging reperensya at patnubay ng mga mamamayan.


Umaasa ako na mas maraming Bulakenyo ang mahikayat na mag-aral dito tungo sa mas maunlad na kinabukasan!


Mabuhay ang Lahing Bulakenyo!


DANIEL R. FERNANDO

Punong Lalawigan

bpc.edu.ph | Developed By AOP