FOR CP

About

THE BPC LOGO

BPC LOGO
 
Bilugang Anino bilang ay bente quatro
      Na sinasagisag, bayang bumubuo rito
      Lalawigan Bulacan, hitik sa karangalan
      Tataglaying pangalan, nitong paaralan.
 
Bulacan Polytechnic College ngayo’y itatalaga
      Taong 1971 nang ito ay mag-umpisa
      Bulacan Public Community College, noo’y tawag at kinilala
      Ngayo’y babaguhin, sa lalong ikagaganda.
 
Simbulong Kawayan sagisag ng katatagan
      Hinutok ng panahong, tibay di mapapantayan
      Di basta-basta mawawasak, bagyo’t ulan ma’y dumaan
      Yaon ang katulad, noon, ngayon, at bukas.
 
Aklat na Nakabukas sinagisag ay dunong
      Sa mga mag-aaral, matindi itong hamon
      Kaalamang makakamit, dito’y nagmumula yaon
      Sa tulong ng mga guro, tiyaga’t sikap ay dapat layon
 
Dahong Magkaugma kahuluga’y tagumpay
      Tangkay nito’y hawakan, sama-samang iwagayway
      Malagas man ito, ngunit may pakinabang
      Kasama nitong lupang pataba ng halaman.
 
Computer ang ginagamit ng makabagong siyensiya
      Sa paarala’y naragdag, bagong kurikula
      Sa kabataa’y pakinabang, ito’y walang duda
      Kasama ng pag-unlad ng lalawigan sinta.
 
Giya ng Sagisag kursong pangtekniko
      Larawan ng isang bata ang nag-uusad dito
      Patuloy ang pagsulong, ito ang simbolo
      Patuloy na magniningas, karangalang matatamo.
 
Gusali ng Kapitolyo ay inyong mapapansin
      Mula noon hanggang ngayon, suporta’y di magmamaliw
      Umaapoy ang sagisag na sa karangalang kakamtin
      Ang lahat ng natutunan, ay di lilimutin.