About

The BPC Logo

Bilugang Anino bilang ay bente quatro Na sinasagisag, bayang bumubuo rito Lalawigan Bulacan, hitik sa karangalan Tataglaying pangalan, nitong paaralan.

Bulacan Polytechnic College ngayo'y itatalaga Taong 1971 nang ito ay mag-umpisa Bulacan Public Community College, noo'y tawag at kinilala Ngayo'y babaguhin, sa lalong ikagaganda.

Simbulong Kawayan sagisag ng katatagan Hinutok ng panahong, tibay di mapapantayan Di basta-basta mawawasak, bagyo't ulan ma'y dumaan Yaon ang katulad, noon, ngayon, at bukas.

Aklat na Nakabukas sinagisag ay dunong Sa mga mag-aaral, matindi itong hamon Kaalamang makakamit, dito'y nagmumula yaon Sa tulong ng mga guro, tiyaga't sikap ay dapat layon

Dahong Magkaugma kahuluga'y tagumpay Tangkay nito'y hawakan, sama-samang iwagayway Malagas man ito, ngunit may pakinabang Kasama nitong lupang pataba ng halaman.

Computer ang ginagamit ng makabagong siyensiya Sa paarala'y naragdag, bagong kurikula Sa kabataa'y pakinabang, ito'y walang duda Kasama ng pag-unlad ng lalawigan sinta.

Giya ng Sagisag kursong pangtekniko Larawan ng isang bata ang nag-uusad dito Patuloy ang pagsulong, ito ang simbolo Patuloy na magniningas, karangalang matatamo.

Gusali ng Kapitolyo ay inyong mapapansin Mula noon hanggang ngayon, suporta'y di magmamaliw Umaapoy ang sagisag na sa karangalang kakamtin Ang lahat ng natutunan, ay di lilimutin.